0 Kč 0 ks zboží Košík je prázdný

1. Obchodní společnost BABYPLACE CZ.SK s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno,  IČ: 29273625, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70035, zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje kupujících:

 

a) V případě soukromé osoby:

 

Jméno a příjmení;

Dodací a fakturační adresu;

Emailovou adresu;

Telefonní číslo;

b) V případě právnícké osoby nebo OSVČ:

 

Jméno a příjmení nebo název společnosti;

Jméno kontaktní osoby;

Dodací a fakturační adresu;

E-mailovou adresu;

Telefonní číslo;

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 

2) Společnost BABYPLACE CZ.SK s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení a dále zpracovatelé, kterými jsou

 

Poskytovatel eshopového řešení Religis s.r.o.;

Poskytovatel webhostingových služeb VSHosting s.r.o.;

Poskytovatel logistických služeb PPL CZ s.r.o., Česká pošta, s.p.;

Poskytovatel účetních služeb APLEX spol. s r. o. a učetní Ing. Leona Filipi;

Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics;

Poskytovatel softwaru určeného pro mailovou komunikaci Smartemailing;

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

3) Na emailovou adresu vám budou společností BABYPLACE CZ.SK s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností Maternia, s.r.o. uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

 

4) Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

 

požadovat po společnosti BABYPLACE CZ.SK s.r.o.informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, přes formulář zde: Formulář pro žádost o informace o zpracovávaných osobních údajích;

vyžádat si po společnosti BABYPLACE CZ.SK s.r.o. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,

požadovat po společnosti BABYPLACE CZ.SK s.r.o.výmaz těchto osobních údajů, přes formulář zde: Formulář pro žádost o výmaz zpracovávaných osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost BABYPLACE CZ.SK s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.