Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babyplace.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platným občanským zákoníkem (č. 89 / 2012 Sb. Obč. zákoník.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Zboží, které na našich webových stránkách je vedeno k objednání a náš dodavatel jej vyřadil z prodeje a včas nás o tom neinformoval, poté bude zákazník neprodleně informován, že zboží již není v nabídce.

Nákupní řád
Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu BABYplace.cz se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy. **

Ceny a zboží
Provozovatel internetového obchodu babyplace.cz (dále jen „provozovatel") je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu BABYplace.cz (dále jen „e-shop) zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Nabídka zboží je platná po dobu uvedení na internetovém obchodu nebo do vyprodání zásob. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na tuto doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.
Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Doprava a platba

U objednávky nad 1 500 Kč je dopravné a doběrečné ZDARMA!

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím služby PPL CZ. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží. V den expedice balíku Vám bude odeslána oznamovací sms a e-mail s odkazem a číslem balíku pro sledování.

Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. V případě nevyzvednutí objednaného zboží zákazníkem anebo vrácení zboží ve 14 denní lhůtě, má dodavatel-prodejce právo na náhradu nákladů s doručením zboží .

 

Dodání pomocí PPL pro ČR:

U objednávek v souhrné výši nad 1.500,- Kč (vč. DPH), nejsou zákazníkovi účtovány žádné další poplatky jako poštovné, doběrečné atp., DOPRAVA je tedy ZDARMA!

U objednávek se souhrnou výší do 1.500,- Kč (vč. DPH) účtujeme za poštovné 89 Kč a dle výběru způsobu platby účtujeme za dobírku 30 Kč,nebo platba převodem je ZDARMA. 

Bankonví spojení pro platbu převodem:

Pro ČR: 2300240056/2010

K zaplacení převodem Vás vyzmeme, jakmile bude Vámi objednané zboží naskladněno. Při platbě uveďte číslo objednávky jako variabilní symbol.

Osobní odběr pro ČR:

Vámi objednané zboží si můžete vyzvednout v našem skladě ZDARMA!

 

Dodání pomocí Českou poštou - balík do ruky pro ČR:

U objednávek v souhrnné výši nad 1.500,- Kč (vč. DPH), nejsou zákazníkovi účtovány žádné další poplatky jako poštovné, doběrečné atp., DOPRAVA je tedy ZDARMA!

U objednávek se souhrnnou výší do 1.500,- Kč (vč. DPH) účtujeme za poštovné 99 Kč a dle výběru způsobu platby účtujeme za dobírku 30 Kč, nebo platba převodem je zdarma

Bankovní spojení pro platbu převodem:

Pro ČR: 2300240056/2010

K zaplacení převodem Vás vyzveme, jakmile bude Vámi objednané zboží naskladněno. Při platbě uveďte číslo objednávky jako variabilní symbol.

 

Dodání pomocí PPL pro SR:

U objednávek v souhrné výši nad 3.500,- Kč (vč. DPH), nejsou zákazníkovi účtovány žádné další poplatky jako poštovné, doběrečné atp., DOPRAVA je tedy ZDARMA!

U objednávek se souhrnou výší do 3.500,- Kč (vč. DPH) účtujeme za poštovné 200 Kč a dle výběru způsobu platby účtujeme za dobírku 50 Kč,nebo platba převodem je zdarma. Částka se Vám přepočítá dle kurzu ČNB z předchozího dne.

 

Bankovní spojení pro platbu převodem:

Pro SR: 2600240058/8330

K zaplacení převodem Vás vyzmeme, jakmile bude Vámi objednané zboží naskladněno. Při platbě uveďte číslo objednávky jako variabilní symbol.

 

ADRESA PRO OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ:

Babyplace.cz

Krmelínská 780/2

720 00 Ostrava Hrabová

(Kamenná prodejna s výdejním místem pro osobní odběry)

 

Vaše objednávky vyřizuje Filip Dedek.

Mobil: +420 775 552 820

Upozorňujeme, že v případě nepřevzaté zásilky vám bude účtován manipulační poplatek za opakovanou dopravu.

Převzetí zboží
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu BABYplace.cz.

Zpracování objednávky
V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Pro případ, že by v nabídce eshopu www.babyplace.cz bylo zboží se zjevně neodpovídající cenou , běžnou na internetovém trhu, a jednalo by se o administrativní písařskou chybu , dojde neprodleně k informování zákazníka a nabídnuta mu bude kompenzace ve formě odprodeje zboží v nákupních cenách, tzv. bez marže.

V případě vystavení zálohy na objednané zboží, je nutné zálohový list doložiz při převzetí zboží a bude nahrazen daňovým dokladem. Toto opatření slouží k vyhnutí se duplicitnímu vyzvednutí zboží na základě zálohového listu.

Dodání zboží
Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2 - 14 pracovních dnů.
V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty.

V případě nedostupnosti zboží z důvodu dodavatelů eshopu www.babyplace.cz bude zákazník v co nejkratší lhůtě informován .
Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku a to telefonicky mobil: +420 775 552 820, případně formou e-mailu e-mail: info@babyplace.cz. Provozovatel e-shopu www.babyplace.cz v případě zjištění, že dodavatel není schopen dodat zboží ani v přiměřené náhradní lhůtě, budeme zákazníka o tom informovat. Provozovatel má právo od takovéto objednávky odstoupit a zákazníkovy neprodleně vrátit případně poskytnutou zálohu. 

Nepřevzetí zásilky

Objednané zboží prostřednictvím eshopu www.babyplace.cz, které jsme zpětně potvrdili elektronickou anebo telefonickou cestou, můžete dle zaslaných podkladů sledovat, kdy na Vámi určenou adresu dorazí. V případě nepřevzetí zboží ze strany zákazníka, má právo prodejce požadovat přiměřené náklady spojené s touto zásilkou.

Záruky a reklamace
Sklad/Reklamace/Korespondeční adresa:
Investing Control s.r.o.
Krmelínská 780/2
720 00 Ostrava Hrabová

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad - faktura a řádně vyplněný záruční list. Dle domluvy může být zákazníkovi poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravou k zákazníkovi.

Zákazník reklamuje zboží buď osobně na provozovně prodávajícího uvedenou výše anebo zašle zboží kurýrem,poštou,přepravcem a to buď stejným způsobem jakým mu bylo zboží dodáno anebo nejlevnějším způsobem včetně písemného vyjádření reklamace.

Pokud vzniknou zákazníkovi náklady, tak se účtují dle času a místa kde bylo zboží pořízeno . To znamená koupí li zákazník zboží na prodejně je povinen zboží na prodejnu doručit nejlevnější možnou variantou, zpravidla poštou anebo jiným spedičním přepravcem. Koupí li zboží prostřednictvím eshopu, má zákazník nárok na proplacení nákladů na doručení zboží k reklamaci stejnou formou jako mu bylo doručeno. V případě, že byla zákazníkovi poskytnuta náhradní kompenzace za zboží ( bezplatné zapůjčení kočárku,postýlky,odsávačky,...), nemá zákazník nárok na úhradu nákladů, protože při převzetí a vrácení zapůjčení náhradního plnění dojde k převzetí a předání reklamovaného zboží. 

V případě nevyzvednutí zboží v 30ti denní záruční lhůtě, může prodávající účtovat skladné ve výši 20 kč za den .Půjčovné za náhradní kočárek je 50 Kč/den .

V případě, že reklamace není uznána zákazníkovi, nemá zákazník nárok na proplacení nákladu spojených s reklamací. Pokud vzniknou náklady prodejci z důvodu prokazování neuznání reklamace, tak jdou tyto náklady k tíži zákazníka.


Práva z vadného plnění
 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např: v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
 
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat  firmu :
Investing Control s.r.o. ,Ostrava Krmelínská 2, 720 00 ,
 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem info@babyplace.cz
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Vzor formuláře je na konci této listiny .
 
Pokud využijete Formulář pro odstoupení od smlouvy, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
 
Ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v naší provozovně. (Investing Control s.r.o. ,Ostrava Krmelínská 2, 720 00)
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Investing Control s.r.o. ,Ostrava Krmelínská 2, 720 00 , info@babyplace.cz )
 
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak a to bez částky představující náklady na dopravu k kupujícímu.
 
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na vrácení zboží platí kupující.
 
Kupující je povinen zboží vrátit bez zbytečného odkladu a to ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží kupující zašle a nebo doručí na adresu:
Investing Control s.r.o. ,Ostrava Krmelínská 2, 720 00

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, by měl prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi BABYPLACE a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má BABYPLACE právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Kupující v případě odstoupení od smlouvy, je povinen zboží vrátit v původních obalech včetně návodů, záručních listů a vším čím bylo zboží dodáno. V případě, že poškození obalů speciálně určených pro zboží z důvodů hygieny,funkčnosti anebo atraktivity zboží bude poškozeno a tím prodejnost zboží ztížena ,náklady na opravu anebo přebalení půjdou za kupujícím a prodávající je může započíst .
 
Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno anebo objednáno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ( které není uvedeno v eshopu www.babyplace.cz).
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
• uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
•v případě převzetí autosedačky a její použití nebo montáže do vozidla, z bezpečnostních důvodů nelze vrátit(v případě poškození, které nemusí být viditelné, může dojít k ohrožení života a ztráty deklarované funkčnosti )


Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Pokud bude vrácena část z objednávky a po odečtení vráceného zboží bude hodnota celkové objenávky nižší než 1 500 Kč, tak v tomto případě bude zákazníkovi z částky k vrácení odečteno poštovné případně doběrečné dle ceníků.

Na zboží vybrané-objednané na prodejně prodejce, se kterým byl kupující seznámen, i přestože další komunikace ohledně objednávky-dodávky zboží probíhá elektronicky (email,sms), se nevztahuje možnost vrátit zboží do 14 dnů jak u zboží ne eshopu .

Ochrana osobních dat
Internetový obchod Babyplace.cz si váží vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.
Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu Babyplace.cz a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Internetový obchod Babyplace.cz si vyhrazuje právo na korekci ceny způsobenou chybou systému.

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dnem 01.02.2016 nabývá účinnosti novela z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na základě které je spotřebiteli umožněno řešit s dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služeb své reklamační spory rovněž mimosoudní cestou. Spotřebitel (rozumí se jím fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), který není spokojen s vyřešením reklamace, se kterou se obrátil na podnikatele, se může obrátit na Českou obchodní inspekci a tuto požádat o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Takový návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího. Více informací k této problematice naleznete na stránkách České obchodní inspekce - www.coi.cz

PROVOZOVATEL:

Investing Control s.r.o.
Klostermannova 772/22
Ostrava
709 00
IČ: 28656342
DIČ: CZ28656342


** Pokud máte v jakémkoli aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás, vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti!")

 

Přihlašte se k odběru novinek
Informace
Rychlý kontakt
Eshop:
+420 775 552 823
objednavky@babyplace.cz
Prodejna:
+420 775 498 280
dotazy@babyplace.cz
Servis:
+420 775 552 822
servis@babyplace.cz
Doprava nad 2500 zdarma